Samin 486-palvelin

Etusivu | Tietoa palvelimesta | Palvelimen ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmänä toimii palvelimen ylläpitäjän itse kirjoittama lEEt/OS, joka pyörii FreeDOSin ytimen päällä. lEEt/OS on moniajava x86-prosessorien real modessa toimiva käyttöjärjestelmä. Muistintarve lEEt/OSilla on noin 160 kilotavua, eli loput 480 kilotavua jää vapaaksi ohjelmille.

Internet-yhteys
Järjestelmä pääsee nettiin erillisellä TCP/IP-pinolla, joka on myös kokonaan palvelimen ylläpitäjän itse kirjoittamaa koodia. TCP/IP-pino tukee IPv4-, TCP-, UDP- ja ARP-protokollia. Tällä hetkellä IPv6 ei ole tuettu. Palvelinkoneessa on 3COM Etherlink III -verkkokortti, ja se on yhdistetty verkkoreitittimeen normaalilla RJ45-kaapelilla. TCP/IP-pino ohjaa verkkokorttia pakettiajurin avulla.

Palvelinohjelmisto
HTTP-palvelinohjelma on lEEt/OSin tavukoodiassemblyllä kirjoitettu monisäikeinen ohjelma. Jokaista yhteyden ottavaa asiakastietokonetta varten luodaan kaksi uutta säiettä, joista ensimmäisen tehtävä on vastata asiakaskoneen HTTP-pyyntöön. Toinen säie taas sulkee ensimmäisen säikeen, mikäli HTTP-pyyntöön vastaaminen ei onnistu tietyn ajan kuluessa.

Vuokaavio