Samin 486-palvelin

Etusivu | Tietoa palvelimesta | Palvelimen ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmänä toimii palvelimen ylläpitäjän itse kirjoittama lEEt/OS, joka pyörii ST-DOS-ytimen päällä. lEEt/OS on moniajava x86-prosessorien real modessa toimiva käyttöjärjestelmä. Muistintarve lEEt/OSilla on noin 160 kilotavua, eli loput 480 kilotavua jää vapaaksi ohjelmille.

Internet-yhteys
Järjestelmä pääsee nettiin erillisellä TCP/IP-pinolla, joka on myös kokonaan palvelimen ylläpitäjän itse kirjoittamaa koodia. TCP/IP-pino tukee IPv4-, TCP-, UDP- ja ARP-protokollia. Tällä hetkellä IPv6 ei ole tuettu. Palvelinkoneessa on 3COM Etherlink III -verkkokortti, ja se on yhdistetty verkkoreitittimeen normaalilla RJ45-kaapelilla. TCP/IP-pino ohjaa verkkokorttia pakettiajurin avulla.

Palvelinohjelmisto
HTTP-palvelinohjelma on lEEt/OSin tavukoodiassemblyllä kirjoitettu monisäikeinen ohjelma. Jokaista yhteyden ottavaa asiakastietokonetta varten luodaan kaksi uutta säiettä, joista ensimmäisen tehtävä on vastata asiakaskoneen HTTP-pyyntöön. Toinen säie taas sulkee ensimmäisen säikeen, mikäli HTTP-pyyntöön vastaaminen ei onnistu tietyn ajan kuluessa.

Tietoturva
Palvelin käynnistyy kirjoitussuojatulta 3,5 tuuman disketiltä. Käynnistyslevyn sisältöä on siis fyysisesti mahdotonta muuttaa. Jos joku onnistuu hakkeroimaan palvelinkoneen, niin resetointi palauttaa sen taas normaaliksi.

Vuokaavio